HydroTek i Norge

HydroTek høytrykksvaskere importeres av selskapet SL Stenlegging AS i Norge.

Vi startet med import av HydroTek høytrykksvaskere i 1999 for eget bruk til prosjekter i SL Stenlegging AS. Som en følge av dette ble vi forespurt om salg av maskinene fra ulike aktører i markedet. I dag benyttes HydroTek høytrykksvaskere av forskjellige aktører deriblant kommuner, anleggsgartnere, malermestere, entreprenører og aktører i landbruket.