Om HydroTek

Om HydroTek Inc. 

HydroTek høytrykksvaskere produseres i California, USA av Hydro Tek Inc. Den første høytrykksvaskeren med navnet HydroTek ble produsert i 1985 i lokaler på 110 kvm. Høytrykksvaskeren skulle entre markedet med fokus på kvalitet, fint design, pålitelig holdbarhet og innovasjon. Dette ble godt mottatt og hydroTek var innen 1987 et godt etablert i California. HydroTek ble introdusert til flere stater i USA via forhandlere. Med dette ble HydroTek innen 1989 godt kjent i hele USA. Mot slutten av 90 tallet flyttet HydroTek til større lokaler på nesten 2000 kvm. for å kunne tilfredsstille etterspørselen fra markedet. 

Med nye lokaler, optimal markinpark og gode erfaringer fra det amerikanske markedet, kunne HydroTek satse internasjonalt. SL-Gruppen AS begynte import av HydroTek høytrykksvaskere i 1999 med selskapet SealTech AS. SealTech benyttet selv produktene til egne oppdrag. Resultatene fra SealTechs arbeider førte til salg av HydroTek til andre aktører og kommuner i det norske markedet. 

I dag er HydroTek høytrykksvaskere tilgjengelig i store deler av verdenen, blant annet USA, Canada, Sør-Amerika, Eustralia og Europa.