Resirkulering

HydroTek Vacuum resirkulering

Har du et oppdrag hvor du har behov for oppsamling av vannet som benyttes under rengjøring? HydroTek har utviklet et eget system hvor man enkelt kan samle opp vannet, resirkulere og føre det tilbake i vanntanken i høytrykksvaskeren. Slik unngår man søl, vannet kan benyttes flere ganger og man unngår at vannet renner ned i grunnvannet. HydroTek utviklet dette på bakgrunn av strenge miljøkrav ift. utslipp av kjemikalier, såpe i California, USA. I tillegg egner dette seg godt ved rengjøring av eksempelvis parkeringshus hvor det er ønskelig av vannet fjernes etter rengjøring. 

Det er to alternativer for oppsamling av vann. Ved rengjøring av horisontale flater kan man benytte en Hydro Twister som hele tiden suger opp vannet underveis. Vannet resirkuleres og renses for partikler i HydroTek Vacuum slik at vannet igjen kan benyttes. 

Dersom man benytter lanse for rengjøring legges det ut en gummilist fylt med sand som leder vannet bort til en slange som suger opp vannet. Slik som ved bruk av Hydro Twister vil vannet resirkuleres og renses for partikler og vannet kan igjen benyttes.  

HydroTek Vacuum kan kun benyttes sammen med våre SC maskiner.